Jump to content

E-books / Philosophy


Cover for Varje halvtimme
E-book

Varje halvtimme

Upptäck nycklarna till existens och framtiden i Varje Halvtimme – en fascinerande filosofisk resa genom existentialism och artificiell intelligens. Boken, med utgångspunkt i 2023, ...


Cover for Imamens Mysterier Bok 1
E-book

Imamens Mysterier Bok 1

Abu Dharr frågade Salman Farsi en dag om kännedomen om Amir al-Mo'menin(A) genom ljus (marifah bel nooraniyya). Salman sa, "Vi går och frågar vår mästare själv." När de gick till I ...


Cover for Karbalas hemligheter - Imamens mysterier bok 2
E-book

Karbalas hemligheter - Imamens mysterier bok 2

by

Varje år sörjer vi Imam Hossein(A). Varje år skildras tragedin i Karbala. Och varje år avslöjas nya dimensioner, nya verkligheter och nya kopplingar i denna episka händelse. "Ingen ...


Cover for Vårtider
E-book

Vårtider

Den här lilla boken är skriven av den store mystikern Ayatullah Mahdi Shams al-Din(HA) där han samlat Ayatullah al-Udhma Behjats(HA) egna ord om Imam Mahdi(AJ), ord som bär enorm v ...


Cover for Nahjul Balagha - Khutba 1-30
E-book

Nahjul Balagha - Khutba 1-30

Imam Alis(A) khutba (tal) 1-30 i Nahjul Balagha innefattar allt från djupa och vackra beskrivningar av Guds attribut, avslöjande sanningar om människans väsen och vägledning till s ...


Cover for Meningen med livet
E-book

Meningen med livet

Vad är Islams synsätt gällande mänsklig perfektion? När en troslära önskar ackumulera ett följe, måste den erbjuda vägledning och stärka beslutsamheten hos dess följare. Den lägger ...


Cover for  Ljuset inom mig
E-book

Ljuset inom mig

Fastän de flesta av oss människor är upptagna med att tjäna sitt levebröd och inte tillräckligt uppmärksammar spirituella frågor har ändå varje människa en medfödd önskan och längt ...


Cover for Kunskapens Spår
E-book

Kunskapens Spår

En av de mest omdiskuterade frågorna i dagens samhälle är just frågan om existens. Konceptet av en Skapare har på senare tid ifrågasatts, främst genom en starkt forcerad kraft från ...


Cover for Jihad al-Akbar : Kampen mot egot
E-book

Jihad al-Akbar : Kampen mot egot

boken talar Imam Khomeini(RA) i relativt hårda ordalag till studenter i de teologiska skolorna; men hans ord är inte begränsade till den tiden och platsen utan aktuella även i dag ...


Cover for Hijab
E-book

Hijab

Hijab skulle kunna liknas vid ett hölje som skyddar den vackra ömtåliga blomman från ogräs och skadeväxter och därmed ser till att den växer i styrka och blomstrar i skönhet. Hijab ...


Cover for Glimtar ur Nahjul Balagha
E-book

Glimtar ur Nahjul Balagha

Kanske har det hänt dig, och om inte, kan du fortfarande föreställa dig det: någon bor på samma gata eller område som du, sedan flera år tillbaka. Du ser honom åtminstone en gång v ...


Cover for Den väntade frälsaren
E-book

Den väntade frälsaren

Konceptet om en frälsare som skall anlända till jorden och skapa fred och harmoni, är något som finns inpräntat i människans natur. Det är en norm genom vilken människan finner hop ...


Cover for De stora tänkarnas uppfattningar om Gud
E-book

De stora tänkarnas uppfattningar om Gud

De stora tänkarnas namn presenteras längst ner i beskrivningen. I den här boken får du tillgång till tankarna från några av mänsklighetens mest exceptionella och inflytelserika tä ...


Cover for Den perfekta människan
E-book

Den perfekta människan

Denna bok är skriven av den stora rättslärde och martyren, Ayatollah Murtada Muttahari(RA) och behandlar konceptet av mänsklig perfektion. Vad som är beundransvärt med denna man va ...


Cover for Den dolda skatten
E-book

Den dolda skatten

enna lilla bok är översättningen av Hadithe-Halila, berättelsen om det indiska krusbäret. Den har kommit till oss från Imam Sadiq(A), den sjätte av tolv obefläckade Imamer av profe ...


Cover for Att känna Gud
E-book

Att känna Gud

Mänsklig tro, liksom människans kunskap, vetenskap och teknik, når framsteg genom århundradena. Religion föregår historia, och har alltid uppehållit mänsklighetens särskilda tillgi ...


Cover for Att vara ärlig mot sig själv : ett moralfilosofiskt manifest för liberalismen
E-book

Att vara ärlig mot sig själv : ett moralfilosofiskt manifest för liberalismen

ATT VARA ÄRLIG MOT SIG SJÄLV II fortsätter det filosofiska resonemanget från utgångspunkten om individens rätt till frihet som fastställdes i den tidigare första volymen. Här hamna ...


Cover for Att vara ärlig mot sig själv : ett moralfilosofiskt manifest för individens rätt till frihet
E-book

Att vara ärlig mot sig själv : ett moralfilosofiskt manifest för individens rätt till frihet

FRIHET och MORAL är verkligen det viktigaste som finns. Samtidigt är det ett enormt svårt filosofiskt projekt att delge och förklara de fullständigt trovärdiga argument som definit ...


Cover for Allt blir alltid till det bästa
E-book

Allt blir alltid till det bästa

Upplever du att du ibland fastnar i att överanalysera det som händer runt dig? Att dina tankar går i spinn men inte leder någonstans?   Strukturerad reflektion handlar om att lära ...


Cover for Elämän tarkoituksen portailla: Isfetin ajasta muinaiseen viisauteen
E-book

Elämän tarkoituksen portailla: Isfetin ajasta muinaiseen viisauteen

Materialismi tekee ihmiset tyytymättömiksi. Tieteellinen maailmankuva ei ulotu syvyyteen. Uskonnot ovat kuolleet. Tarvitsemme jotakin muuta. Muinoin se tunnettiin...


Cover for Det liv du kan rädda
E-book

Det liv du kan rädda

Hur kan vi motivera att köpa vatten på flaska när vi har rent vatten i kranen, samtidigt som miljontals människor kämpar för att hålla sig över ytan? Det liv du kan rädda är en mod ...


Cover for Vem vill Du vara
E-book

Vem vill Du vara

Det är dags för dig att äga ditt liv.Boken är enkel, konkret och rakt på sakLäs den om och om igen och du kommer att upptäcka att din förståelse för ditt liv ökar. Solkarina och Da ...


Cover for Naturlagarna.: En kort introduktion till Wolli Wonbon
E-book

Naturlagarna.: En kort introduktion till Wolli Wonbon

Wolli Wonbon är koreanska och betyder Ursprungliga Principen, vilket syftar på såväl yang och yin som på naturlagarna. Det är titeln på en skrift 1951 som nedtecknades av Sun Myung ...


Cover for Kanaler från himlen från en fallen Messias i en fallen värld: Reflektioner kring Emanuel Swedenborg
E-book

Kanaler från himlen från en fallen Messias i en fallen värld: Reflektioner kring Emanuel Swedenborg

En bok om Swedenborgs lära och allmänna reflektioner kring filosofi samt en personlig berättelse om hur författarens liv påverkats av Swedenborgs idéer. Det är även ett försök att ...


Cover for Den fortsatta utvecklingen på Jorden i Den Gyllene Tidsåldern
E-book

Den fortsatta utvecklingen på Jorden i Den Gyllene Tidsåldern

Denna bok är en fortsättning på Den Gryende Planeten i den Gyllene Tidsåldern. Utvecklingen på Jorden fortsätter som under denna tid är mörkare än någonsin. Med en stark vilja att ...