Jump to content
The library informs: Biblio är i bruk till 31.5.2024 / Biblio on käytössä 31.5.2024 asti
Cover for Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät
Isbn: 978-95-2345-616-7
Publisher: Gaudeamus
Category:
Humanities
Accessible since: April 2020

E-book

Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät

by
Jokaisen tutkimusta tekevän tulisi olla tietoinen työnsä taustaoletuksista. Tutkimuksessa on pystyttävä valitsemaan sopiva lähestymistapa ja menetelmä - keino, jolla hankitaan uutta tietoa todellisuudesta. Metodien tuntemus auttaa myös suhtautumaan kriittisesti tarjolla olevaan informaatioon, mikä on erityisen tärkeää globaalin tiedonvälityksen aikakaudella.

Teos pureutuu laadulliseen tutkimukseen ja sen luonteeseen seikkaperäisesti. Tutuiksi tulevat esimerkiksi tapaustutkimus, toimintatutkimus, diskurssianalyysi, fenomenologia sekä narratiivinen lähestymistapa. Kirjassa esitellään erilaisia aineiston keräämisen ja analysoinnin menetelmiä haastattelusta havainnointiin sekä opastetaan tutkimuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Monipuolinen ja perusteellinen Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät on hyödyksi niin opiskelijoille, jatko-opiskelijoille kuin tutkijoillekin. Se on kirjoitettu etenkin kauppatieteen alaa ajatellen mutta sopii laadullisen tutkimuksen perusteokseksi muillekin aloille.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone